Ulf Löfdal - Splitcanespön

Ulf Löfdal - Splitcanespön


"Fishing is such great fun, I have often felt, that it really ought to be done in bed." Robert Traver 

 

 

 

Splitcanebyggnad

Du får från grunden lära dig, hur du bygger ett splitcanespö, från stock till färdig klinga.

Intresserade kan kontakta mig för mer detaljerad information

 

 

 Copyright Ulf Löfdal - Splitcanespön