Kurser

Splitcanebyggnad

Du får från grunden lära dig hur du bygger ett splitcanespö, från stock till färdig klinga.


Intresserade kan kontakta mig för mer detaljerad information.